Reparatie- en DOA-procedure
De introductie van het reparatieformulier brengt een wijziging in de procedure met zich mee. De nieuwe procedure is als volgt

1. U vult online het reparatieformulier in
2. U ontvangt per mail het formulier voorzien van een SDC-reparatienummer
3. Stuur het product samen met het reparatieformulier (inclusief reparatienummer) naar VoIP en Mobiel.

Klachtomschrijving
Een belangrijk onderdeel op het formulier is een duidelijke klachtomschrijving. Veel voorkomende misverstanden zijn bijvoorbeeld;
· “microfoon defect”, terwijl de luidspreker bedoeld wordt;
· “DOA”, maar tijdens het testen bij VoIP en Mobiel blijkt het product te functioneren;
· “Valt uit”, maar er staat niet bij hoe vaak en onder welke omstandigheden/belasting.

Indien de klacht niet door VoIP en Mobiel wordt geconstateerd zullen wij €25,- aan onderzoekskosten in rekening moeten brengen, ook al valt het product onder garantie.

Prijsopgave (P.O.)
Indien de reparatiekosten van een product lager zijn dan €100,- of 40% van de actuele verkoopadviesprijs, dan zal het product gerepareerd worden. Reparatiekosten hoger dan € 100,- of 40% van de verkoopadvies prijs zullen altijd middels een P.O. gemeld worden.

DOA
De term DOA (Dead On Arrival) zorgt soms voor misverstanden. Wij willen u dan ook vragen om in het geval van een DOA alsnog de exacte klachtomschrijving te geven. Bijvoorbeeld een nieuwe handset waarbij een toets het niet doet is in feite een DOA, maar dit kan tijdens het testen bij VoIP en Mobiel helaas over het hoofd worden gezien.
Let wel op, voor de DOA-procedure geldt een termijn tot 10 dagen na factuurdatum. Zie het Service, Support en Garantieprogramma voor meer informatie omtrent deze procedure.

Garantie
De garantietermijn gaat in vanaf de factuurdatum zoals vermeld op de factuur die u van VoIP en Mobiel heeft ontvangen. Indien u garantie wilt claimen is een kopie van de factuur vereist. Dan kunnen wij, indien van toepassing, sneller een reparatie uitvoeren of een vervangend product leveren.

Vergoeding
VoIP en Mobiel hanteert de volgende vergoedingen:

1. Producten worden volledig vergoed als ze door VoIP en Mobiel retour ontvangen zijn binnen een maand na factuurdatum VoIP en Mobiel.

2. Producten die door VoIP en Mobiel retour ontvangen zijn langer dan een maand en korter dan 2 maanden na factuurdatum VoIP en Mobiel worden voor 90% vergoed (10% restockingskosten wordt in rekening gebracht)

3. Producten die na 2 maanden na factuurdatum VoIP en Mobiel door VoIP en Mobiel retour ontvangen zijn worden niet vergoed.

Retourformulier

Voor het correct en snel afhandelen van een retour is een volledig ingevuld retourformulier met kopie van de betreffende factuur en reden van retour noodzakelijk. Alleen met een compleet ingevuld formulier kunnen wij een snelle afhandeling garanderen.

Telefoon: +31(0)88 5017600 Email reparaties en retouren: info@voipenmobiel.nl