VoIPmobiel vindt de kwaliteit van haar dienstverlening van het grootste belang. Wij ervaren echter dat klanten in sommige situaties de mogelijkheden en onmogelijkheden verkeerd inschatten. Hier proberen wij helderheid in te verschaffen.

ADSL/DSL en infrastructuur:

 

Probeer waar mogelijk uw data en voice verkeer te scheiden. Dit heeft voornamelijk te maken met de upload snelheid die u heeft. Aangezien er voor een on-gecomprimeerd voip telefoongesprek +-100kbit upload snelheid moet worden berekend, betekent dat er problemen kunnen ontstaan als de verbinding voor andere zaken gebruikt wordt. Stel dat iemand bijvoorbeeld een grote email met foto’s verstuurt, kan de spraak daardoorbeïnvloed worden.

 

Deze beschrijving gaat ervan uit dat de spraak niet via een VPN wordt geleid.

Ons advies is dan ook te overwegen een 2de ADSL verbinding erbij te nemen. 1 voor uw data en 1 voor uw spraakverkeer.

Randvoorwaarde 1: Voldoende bandbreedte

Ieder VoIP telefoongesprek verbruikt ca 100Kbit/s in beide richtingen. Indien uw Internetverbinding een downloadsnelheid van 8Mbit/s heeft en een uploadsnelheid van 1Mbit/s dan kunt u in theorie 10 gelijktijdige gesprekken benutten (immers, de 1Mbit/s uploadsnelheid is de beperkende factor). U moet echter rekening houden met de volgende factoren: Verbruik van andere systemen (PC’s) in uw lokale netwerk en overboekingsfactor van uw ADSL indien in uw wijk/regio veel Internet wordt verbruikt.

Randvoorwaarde 2: Een geschikte router/modem

In de markt zijn heel veel verschillende routers en modems te vinden die op uw kabel- of ADSL-internetverbinding kunnen worden aangesloten. Veel moderne apparaten adverteren al VoIP-geschikt te zijn, maar in de praktijk is dit vaak zeer beperkt. Vaak houdt de VoIP-geschiktheid bijvoorbeeld alleen in dat er een analoge aansluiting op het modem aanwezig is. Een goede fabrikant- en type-selectie is dus van belang. Lees o.a. https://www.voip-info.org/wiki/view/Routers+SIP+ALG (engelstalig).

Voorkomende problemen bij niet voldoen aan deze randvoorwaarden zijn: Hakkelend geluid (randvoorwaarde 1), de verbinding wordt verbroken of heeft niet in beide richtingen geluid of u kunt alleen gebeld worden of alleen zelf bellen en niet andersom (randvoorwaarde 2).

De verantwoordelijkheid van VoIPmobiel

VoIPmobiel levert haar diensten af via Internet. Onze netwerken worden 24 uur per dag elektronisch bewaakt en bij calamiteiten wordt automatisch een engineer ingeseind. Problemen die verband houden met een van bovenstaande randvoorwaarden kunnen wij echter alleen verhelpen op basis van nacalculatie support, tenzij met ons uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Op al onze leveringen zijn natuurlijk onze Algemene Voorwaardenvan toepassing. Overigens is VoIPmobiel niet verantwoordelijk voor transport buiten het eigen netwerk, de monitoring bewaakt het netwerk tot de eerste externe router (VoIPmobiel beschikt over netwerksites in Amsterdam en De Goorn).

Suggesties

Bij hakkelende gesprekken: Check of de door u gekozen router Quality of Service ondersteunt. Indien dat het geval is kunt u hinder van bijvoorbeeld grote downloads voorkomen. Mocht dat niet de oorzaak zijn van uw problemen, neem dan contact op met uw Internetprovider.

Bij geen geluid in een van beide richtingen: Dit is vrijwel in alle gevallen gerelateerd aan het gebruikte modem. Controleer eventuele SIP/NAT instellingen op uw modem en de aangesloten telefoontoestellen. Het valt buiten de scope van dit document om hier dieper op in te gaan, wij verwijzen u graag door naar de handleiding van uw modem en de onder Randvoorwaarde 2 genoemde website.

Komt u er niet uit: VoIPmobiel kan u wellicht verder helpen, hier zijn echter kosten aan verbonden. Indien mogelijk kunnen wij vanaf ons kantoor op afstand inloggen op uw netwerk en zo diagnose stellen en eventueel instellingen corrigeren.