Als je klant wordt van VoIPmobiel.nu bieden we je veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten werken en om je optimaal van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij (VoIPmobiel.nu en andere bedrijven die behoren tot VDB Computers) een aantal persoonsgegevens van jou verwerken. Ons uitgangspunt is dat je weet welke gegevens wij nodig hebben en gebruiken om het bel,- sms en dataverkeer goed te laten verlopen, onze producten en diensten te kunnen leveren, contact met je te kunnen hebben en je een factuur te kunnen sturen. Kortom we gebruiken je gegevens om je van dienst te kunnen zijn!

Er werken ‘Privacy Officers’ bij VoIPmobiel.nu die er onder andere voor zorgen dat privacy wetgeving wordt nageleefd, ze houden ontwikkelingen in privacy beleid en de technologie bij en bepalen de ontwikkeling, uitvoering en naleving van dit Privacy Statement.

VoIPmobiel.nu deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit (1) noodzakelijk is voor onze dienstverlening, (2) er een wettelijke verplichting is of (3) op nadrukkelijk verzoek van de klant.

Noodzakelijk voor onze dienstverlening

Omdat wij niet alle diensten zelf leveren maar voor sommige diensten, leveranciers inschakelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij de gegevens die nodig zijn voor die specifieke dienst delen met die leverancier. Zo moet de koerier die de producten aflevert, wel weten waar je woont. Als VoIPmobiel.nu persoonlijke gegevens deelt met een van haar leveranciers, dan valt die leverancier onder de voorwaarden van VoIPmobiel.nu en gelden voor dat bedrijf dezelfde privacy-eisen die wij aan onszelf stellen.

Wettelijke verplichtingen

VoIPmobiel.nu is bijvoorbeeld, net als alle andere (telecom)providers in Europa, bij wet verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een beperkte tijd te bewaren in het kader van opsporing. Het gaat dan om gegevens over je bel,- en browsinggedrag (wie heeft contact met wie en wanneer). Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen wordt deze informatie vernietigd.  Voor belgegevens is dat na twaalf maanden. Een ander voorbeeld is wanneer je naar het alarmnummer 112 belt, dan wordt het telefoonnummer en de locatie van je telefoon altijd meegezonden naar de 112 telefooncentrale, ook als jij je nummerweergave hebt laten blokkeren. VoIPmobiel.nu en de andere telecomoperators zijn hiertoe bij wet verplicht.

Daarnaast is VoIPmobiel.nu, net als alle andere bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen in Nederland die persoonsgegevens verwerken, bij wet verplicht om bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)  aan te melden welke gegevens we van je verwerken. Een overzicht met de verwerkingen van persoonsgegevens die VoIPmobiel.nu heeft aangemeld, kun je ook vinden op de site van het CBP (www.cbpweb.nl) onder het kopje ‘openbare registers’.

Nadrukkelijk verzoek van de klant

Tot slot kan het voorkomen dat je zelf bepaalde diensten afneemt, waar persoonsgegevens voor nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een App die locatiegegevens gebruikt, zoals de Foursquare App. In die gevallen kun jij in de App of op je telefoon bepalen of je die gegevens wilt delen of niet.

Na een korte toelichting op wat persoonsgegevens eigenlijk zijn, staan we in dit Privacy Statement bij drie punten uitgebreid stil: (1) welke persoonsgegevens gebruiken wij?  (2) wat doen we met jouw persoonsgegevens? en (3) wat doet VoIPmobiel.nu om je gegevens te beschermen en hoe kun je zelf veilig met je persoonsgegevens omgaan? Tot slot geven we een toelichting (4) op de rechten die jij als klant van VoIPmobiel.nu hebt wanneer het gaat om jouw persoonsgegevens en (5) over de manier waarop je contact met VoIPmobiel.nu kunt opnemen over privacy.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement geldt voor al onze klanten, dus voor onze klanten met mobiele telefonie, vaste telefonie, mobiel internet. Daarnaast is dit Privacy Statement ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze website, een voormalige klant van VoIPmobiel.nu bent of klant bij VoIPmobiel.nu wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage van uw gegevens

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. Daarbij kan mag u verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen worden verlangd als de gegevens niet meer relevant zijn.
Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
De verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens is

VoIPmobiel.nu/VDB Computers te De Goorn.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
0229-540533
info@voipmobiel.nu